MOSAICSOLID
Přejít na obsah
Zásady ochrany osobních údajů
Datum účinnosti: 1. 1. 2017
Aktualizováno: 1. 1. 2022

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady společnosti MosaicSolid s.r.o., týkající se shromažďování a používání informací, které shromažďujeme při vašem přístupu na http://www.mosaicsolid.cz (dále jen „Služba“). Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují vaše práva na ochranu osobních údajů a způsob, jakým jste chráněni podle zákonů na ochranu osobních údajů.

Používáním naší služby souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Nepřistupujte k naší službě ani ji nepoužívejte, pokud nesouhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Společnost MosaicSolid s.r.o. je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit. K tomu může dojít bez předchozího upozornění.

MosaicSolid s.r.o. uveřejní upravené Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách http://www.mosaicsolid.cz

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Informace, které shromažďujeme

Při používání naší služby budete vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje používané k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali. http://www.mosaicsolid.cz shromažďuje následující informace:

 • e-mail
 • číslo mobilního telefonu
 • jméno a příjmení

Údaje o použití zahrnují následující:
 • adresa internetového protokolu (IP) počítačů přistupujících k webu
 • požadavky na webové stránky
 • odkazující webové stránky
 • prohlížeč používaný pro přístup k webu
 • čas a datum přístupu

Jak shromažďujeme informace
www.mosaicsolid.cz od vás shromažďuje a přijímá informace následujícím způsobem:

 • • když vyplníte registrační formulář nebo jinak odešlete své osobní údaje

Vaše údaje budou uloženy po dobu až 730 dnů poté, co již nebudou vyžadovány k poskytování služeb. Vaše údaje mohou být uchovávány po delší dobu pro účely hlášení nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být uloženy na dobu neurčitou.

Jak používáme vaše informace

www.mosaicsolid.cz může použít vaše údaje k následujícím účelům:

 • abychom vás kontaktovali. MosaicSolid s.r.o. vás bude kontaktovat e-mailem, telefonem, SMS nebo jinou formou elektronické komunikace související s funkcemi, produkty, službami nebo bezpečnostními aktualizacemi, bude-li to nutné nebo přiměřené.
 • marketingové a propagační iniciativy. Společnost MosaicSolid s.r.o. použije nekonkrétní informace získané od vás ke zlepšení našeho marketingového úsilí.
 • administrativní informace. Vaše osobní údaje budou použity jako součást provozu našich postupů správy webových stránek.

Jak sdílíme vaše informace
Společnost MosaicSolid s.r.o. bude sdílet vaše údaje, pokud to bude možné, v následujících situacích:

 • s vaším souhlasem. Společnost MosaicSolid s.r.o. bude sdílet vaše údaje za jakýmkoli účelem s vaším výslovným souhlasem

Sdílení třetí stranou
Vaše údaje mohou být zveřejněny z dalších důvodů, včetně:

 • dodržování platných zákonů, nařízení nebo soudních příkazů
 • reakce na tvrzení, že vaše používání naší služby porušuje práva třetích stran
 • vymáhání smluv, které s námi uzavřete, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů

Soubory cookie
Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají webové stránky, které navštívíte. Webové stránky používají soubory cookie, které uživatelům pomáhají efektivně se pohybovat a provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, lze nastavit bez vašeho svolení. Všechny ostatní soubory cookie musí být před nastavením v prohlížeči schváleny.

 • Nezbytně nutné cookies. Nezbytně nutné soubory cookie umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Bez nezbytně nutných souborů cookie nelze webovou stránku správně používat.
 • Výkonové soubory cookie. Výkonnostní soubory cookie se používají ke sledování toho, jak návštěvníci web používají, např. analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie nelze použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka.
 • Cílení na soubory cookie. Zaměřovací soubory cookie se používají k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. obsahoví partneři, bannerové sítě. Tyto soubory cookie mohou společnosti používat k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách.
 • Funkční soubory cookie. Funkční cookies se používají k zapamatování informací o návštěvnících na webu, např. jazyk, časové pásmo, vylepšený obsah.
 • Nezařazené soubory cookie. Nezařazené soubory cookie jsou soubory cookie, které nepatří do žádné jiné kategorie nebo jsou v procesu kategorizace.

Bezpečnost
Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá. http://www.mosaicsolid.cz využívá řadu bezpečnostních opatření, aby zabránila zneužití, ztrátě nebo změně údajů, které jste nám poskytli. Protože však nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám poskytujete, musíte k naší službě přistupovat na vlastní nebezpečí.

MosaicSolid s.r.o. nenese odpovědnost za webové stránky, provozované třetími stranami ani za vaše interakce s nimi. Když opustíte tento web, doporučujeme vám zkontrolovat postupy ochrany osobních údajů na jiných webech, se kterými komunikujete, a určit přiměřenost těchto postupů.

Kontaktujte nás
V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:

MosaicSolid s.r.o.
UBorku 355, Pardubice 530 03
e-mail: zemek@mosaicsolid.cz
web: www.mosaicsolid.cz
telefon: +420 731 126 150


Návrat na obsah